یک سال گذشت

 

یکسال گذشته ، آن روز  19 اردیبهشت ماه برای من استثنایی ، سرشار از هیجان و دیدار دوباره با ...   بود .

اولین گردهمایی به مناسبت زنده نگهداشتن یادوخاطره معلمان و شاگردان مدرسه باغچه بان

 در سالروز تولد شادروان جبار باغچه بان


یک سال گذشت ، مرحوم مهندس محمد سعیدی 

امّا هر چه هست گذشت یکسال،  یعنی یک روز عمر آدمی، عمری که فرصت اندکی است که به امانت نزد خداوند برگشت. 


دوشنبه بیست و یکم 2 1388
X