هفته پیش از من پرسیدند کی برنامه مراسم تولد شادروان جبار باغچه بان برگزار میشود؟ و چه خبرند!... گفتم : یکبار مراسم را گرفتم و اطلاع ندارم. امسال نوبت کیست! خوشبختانه دوستم خبر خوب برام داد که در اصفهان بمناسبت تولد شاد روان جبار باغچه بان برگزار گردد.

 

برگزاری مراسم بزرگداشت باغچه بان در اصفهان


زاد روز همزاد سیمرغ فرخنده باد!


دسته ها : اخبار
شنبه دوم 3 1388
X