- ناشنوایان با مشاهده و دیدن زیرنویس و رابط در تلویزیون رشد مهارتهای زبانی و نوشتاریشان بالا میرود

 

- برای وقایع و اتفاقات و اطلاعات مهم روزانه که در کشور رخ می دهد وجود رابط و زیرنویس در تلویزیون لازم است

- ناشنوایان با دیدن زیرنویس در تلویزیون کلمات ، مفاهیم و جملات را بیشتر درک می کند.

- ناشنوایان بامشاهده و دیدن رابط و زیرنویس در تلویزیون دیگر نیاز به تفسیر و مترجم اعضای خانواده ندارند.

- با مشاهده زیر نویس انگیزه بیشتر برای مطالعه مطبوعات دارند

- با مشاهده زیرنویس از جریان فیلم های و سریال و برنامه زنده تصویر زندگی معلومات اضافه بشود


دسته ها : اجتماعی
دوشنبه بیست و هشتم 5 1387
X