عنوان:  با من سخن بگو

مولفین: خسرو گورابی

توضیحات : این کتاب در پنچ جلد با عناوین ذیل تهیه و تنظیم گردیده : جلد اول : اگر رفتار ناشایستی از من سر زد مرا نبخشید ، به آنچه در مدرسه می آموزم اکتفا نکنید ، هر دردی درمانی دارد ... جلد دوم : راستگویی تو ، کم رویی من ، خودنمایی من ، عادات خوب من ، لوس شدن من ،شهامت من ... جلد سوم : کودک با انجام بازی آینده خود را ترسیم می کند ، آیا می دانی که ... جلد چهارم : در کودک کم شنوا چشم جانشین گوش می شود ، این را بدان که ... جلد پنجم : اگر بپرسی ... 

 ===

عنوان : حقوق کودک به زبان اشاره

 

ناشر: سازمان یونیسف

 

تولید شده توسط: شوراىکتاب کودک- کتاب وکودک ناشنوا  (کتابهای ویدیویی)


دسته ها : معرفی کتاب
چهارشنبه ششم 6 1387
X