سلام بازهم ماه مبارک رمضان امد

نماز و روزه شما قبول باشد

بازهم سریالهای تلویزیونی ماه رمضان خود را شروع کرده اند

بازهم عطاران و سیروس مقدم ... و بازهم ماه رمضان

بازهم شکایت و درددل و درددل تمام نشدنی

بهتر بگم هیچ!

چه انتظاری دارید از ما؟

چه ، زل زده به من !!!

اگه شما حرف دارید و بگویید

سعی کنید مفهوم ناشنوایان را درک کنید.

اریک شجنا می گوید:

ما از تماشای زیرنویس تلویزیون و رابط لذت می بریم... بنابراین می توانیم احساس کنیم که بخشی از این جهان هستیم. زیرنویس ها می توانند به بسیاری از مردم کمک کنند و حتی کودکان می توانند بهتر بخوانند یا بهتر خود زبان راهجی کنند.


دسته ها : اجتماعی
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X