کاشت حلزون و توانبخشی شنوایی

توانبخشی شنوایی ـ کلامی، روشی است که با استفاده از آن، امکان پیشرفت فرآیند کسب زبان بیانی از طریق گوش دادن فراهم می‌شود. ...

 کلامی


دسته ها : اخبار
يکشنبه پنجم 8 1387
X