خانه ناشنوایان اعظم به مناسبت تقدیر و سپاس  مراسم تجلیل از پیشکسوتان جامعه ناشنوا توسط خانم اعظم شفیعی در روز پنج شنبه 5 دی ماه با حضور دوستان ناشنوا و سایر در سالن خانه ناشنوا اعظم برگزار شد.


سخنرانی سرکار خانم اعظم شفیعی


اهدا از طرف سرکار خانم اعظم شفیعی

1

سخنرانی جناب آقای رضاقلی شهیدی

مهمانان

مهمانان


دسته ها : اجتماعی
جمعه سیزدهم 10 1387
X