خبر خوش (ارسال : لادن صحرایی )

 

امیدهای تازه برای درمان ناشنوایی

دانشمندانی که در زمینه سلولهای بنیادی پژوهش می کنند این نوید را دادند که با توجه به پیشرفتهای قابل توجه در علوم مربوط به سلولهای بنیادی امکان زیادی وجود دارد که بتوان با رشد سلولهای مربوط به شنوایی در آزمایشگاه مشکل ناشنوایی افراد را حل کرد.

دانشمندان امیدوارند بتوانند با توجه به پیشرفت هایی که اخیرا در زمینه صورت گرفته است بتوانند سلولهای مربوط به شنوایی را در محیط آزمایشگاه کشت بدهند و بوسیله آن مشکل ناشنوایی را درمان کنند.

درحال حاضر حدود 9 میلیون نفر از مردم در انگلیس ناشنوا هستند و یا به دشواری می شنوند.

دسته ها : اخبار
يکشنبه شانزدهم 1 1388
X