توسط هنرمند ناشنوا فرش عشق و صلح در رودسر بافته شد

به گزارش خبرگزاری فارس، این فرش با یک میلیون و500هزار گره و با رنگ هایی غیرقابل تغییر در 3هزار ساعت خلق شد.
محمد محمدی دعویسرایی بافنده این فرش در رابطه با اثر خود گفت: در این فرش مفاهیمی از آیات قرآنی، اشعار و تصاویری که نشان دهنده چگونگی دستیابی به صلح است بافته شد.
وی اظهار داشت: فرش عشق و صلح دارای دو رو است که در یک طرف آن دستیابی به صلح در 5قاره نشان داده شده و در طرف دیگر آن راه رسیدن به عشق که سرچشمه خوبی هاست به تصویر درآمده است.
این هنرمند ناشنوای رودسری هدف از بافت این فرش را معرفی عشق، دوستی و صلح به دنیا عنوان کرد.
فرش عشق و صلح در همایش مالکیت های معنوی در تهران رسما پرده برداری شد.
دسته ها : فرهنگی و هنری
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X