عنوان:  با من سخن بگو

مولفین: خسرو گورابی

توضیحات : این کتاب در پنچ جلد با عناوین ذیل تهیه و تنظیم گردیده : جلد اول : اگر رفتار ناشایستی از من سر زد مرا نبخشید ، به آنچه در مدرسه می آموزم اکتفا نکنید ، هر دردی درمانی دارد ... جلد دوم : راستگویی تو ، کم رویی من ، خودنمایی من ، عادات خوب من ، لوس شدن من ،شهامت من ... جلد سوم : کودک با انجام بازی آینده خود را ترسیم می کند ، آیا می دانی که ... جلد چهارم : در کودک کم شنوا چشم جانشین گوش می شود ، این را بدان که ... جلد پنجم : اگر بپرسی ... 

 ===

عنوان : حقوق کودک به زبان اشاره

 

ناشر: سازمان یونیسف

 

تولید شده توسط: شوراىکتاب کودک- کتاب وکودک ناشنوا  (کتابهای ویدیویی)

دسته ها : معرفی کتاب
چهارشنبه ششم 6 1387
عنوان : تربیت شنوایی کودکان

 

مولفان : خانم ایران بهادری - آقای منصور غلامی

ناشر : انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - چاپ ۱۳۷۳

===

عنوان : راهنمایی والدین کودکان ناشنوا

تالیف : خانم ایران بهادری

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - چاپ ۱۳۷۶

دسته ها : معرفی کتاب
دوشنبه بیست و هشتم 5 1387
کتاب ناشنوا مثل من (تامس اسپردلی)داستان مبارزه یک خانواده برای درهم شکستن سد سکوت  

به همه دوستان عزیز توصیه میکنم حتما کتابش را بخوانید بخصوصا پدرومادر شنوا که فرزند ناشنوا دارند. کتاب بسیار قشنگ و خواندنش واقعا ارزش دارد.

قسمتی ازکتاب...تام و لوئیز،  لین دختر خود تقریبا 4 ساله را مجبور کردند که لبخوانی یاد بگیرد وحرف بزند. تا یکروز تام به لوئیز می گوید می خواستم بدونم که دنیای سکوت چیست؟ و به لین چه می گذرد. از لوئیز خواست که جمله ای را بدون صدا بگوید تا من ببینم چگونه میتوانم آن را لبخوانی کنم لوئیز جمله را گفت و تام توانست این کلمات را لبخوانی کند : فردا - لین - بروس - مدرسه ولی نتوانست رابطه کلمات را با یکدیگر بفهمد تامفهمومی از آنجه را که لوئیز گفته بود بدست می آورد . دوباره لوئیز همراه با صدای کلمات جمله خود راتکرار کرد: فردا که بروس به مدرسه رفت من لین را با خودم به خرید می برم. تام هزاران بار هر یک از کلمات این جمله را روی لبهای لوئیز دیده بود و شنیده بود ومعنی آنها را میدانست ولی با این همه نتوانست تمام انها را از لبخوانی متوجه شود.  

لوئیز به تام گفت اخبار آخر شب تلویزیون را بدون صدا تماشا کنیم.

اخبار شروع شده نگاهیشان خود را دقیقا روی لبهای گوینده متمرکز گردند شهر - تاخیر - ویتنام - ایستگاه - شیکاگو...

تام میگفت کاملا" کیج و منگ شده بودم اکثر کلمات روی لبهای گوینده اخبار مشخص نبود و اخبار تمام شد بدون انکه من فهمیده باشم. موضوع چه بود خیلی وحشتناک بود.

لوئیز : تام ، فکرش را بکن لین حتی نمیدانداین کلمات چه هستند وچه معنای دارند لین که گنجینه لغوی ندارد فکرش را بکن مثل این است که کسی در تلویزیون زبان چینی صبحت کند بعد من و توصدای تلویزیون را ببندیم و بعد بخواهیم از حرکات لبهای اوبفهمیم چه میگوید. آیا قبل از اینکه من و تو زبان چینی را بیاموزیم اصلا امکاندارد کهحتی شکل یک کلمه چینی را روی لب گوینده تشخیص  بدهیم؟ به هر صورت لبخوانی تمام کلمات کار هر کسی نیست. واقعا باید شخص یک استعداد فوق طبیعی داشته باشد و من فکر نمیکنم لین بتواند از عهده چنین کار شاقی برآید....

دسته ها : معرفی کتاب
پنج شنبه دهم 5 1387
X