جملات خبری

 

راننده ناشنوا است

در تاکسی نوشته شده بود ، راننده ناشنوا است ، هنگامی که خواستید پیاده شوید ، قبلش با دست اشاره کنید .


دسته ها : اجتماعی
يکشنبه سیزدهم 11 1387
X